Archive Anecdotage

44 Tvangstilstand (Obsessive Compulsive Disorder)

I forbindelse med at eg rapporterte heim kvar dag under turnien i Australia, kommenterte eg den hxge stadarden pe strippe-showa der. Det var blitt ein slags tradisjon - etter konsertane i Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane og mange plassar mellom - e ge "pe balletten" som denne aktiviteten har blitt kjent som, i litt forfina form, i vere kretsar.

Godt gjort Australia - og Canada ogse - for e halde ein form for perspektiv pe tinga i ei verd fylt med moralske voktarar.

Uansett, poenget med denne historien er ikkje e prise "balletten" si djupheit, men e gengi eit utdrag av ein privat samtale mellom meg og den flotte B.

Uten den minste form for intolleranse uttrykte ho ein liten bekymring for, at mine no jevnlige besxk kunne tolkast som ein start pe ein tvangshandling.

Eg forsikra ho pe det sterkaste at det var BERRE pe grunn av at syndet var blitt derligare - eg brukar lesebriller - at eg brukte kvar einaste mogelighet e sje se mykje rumpe eg overhode kunne fxr eg vart blind.


© Ian Gillan 2006

Returner til:
back to the archive anecdotage