Archive Anecdotage

43 Sandra Ashton

Sandra praatte met een vriend op Ian Paice's feestje; de muziek stond erg hard. Een nietig roadietje legde aan zijn makker uit hoe begeerlijk hij Sandra vond en wat hij precies met haar wilde doen. De muziek stopte plotseling op het moment dat hij in zijn maats oren schreeuwde… '… man, zou ik haar graag willen n*****!!....

Sandra draaide zich aanmatigend om - zij is 1,82 - en bekeek haar eigen stratum van de omgeving voordat ze haar ogen liet zakken naar het ineenkrimpende specimen; de kamer verstomde toen ze zei…

'Stuart, dat heb ik gehoord! Als je dat ooit doet - en als ik er achter kom - dan zit je dik in de problemen.'


© Ian Gillan 2004

Terug naar:
back to the archive anecdotage