Archive Anecdotage

33 Emissie beheersing

Ralph Nadar promote emissie beheersing in Californie een kwart eeuw geleden. Een goed iets. Maar…. waarom is het dat vrachtauto's nog steeds zo smerig zijn.

Gelden de regels niet voor de grootste overtreders. Welke krachtige achterban is hier aan het werk?


© Ian Gillan 1997

Terug naar:
back to the archive anecdotage