Archive Anecdotage

31 Conversatie met een vreemdeling

Vreemdeling : Waar woont u?

IG : Engeland

Vreemdeling : Is dat Engeland in Frankrijk?

IG : Eh, zo ongeveer, recentelijk…..

Vreemdeling : Vieren juli de 4de juli?

IG : Nou, niet precies hetzelfde zoals jullie dat in Amerika doen; Maar we heffen wel het glas, en glimlachen begrijpend naar elkaar.


© Ian Gillan 1997

Terug naar:
back to the archive anecdotage