The complete lyrics - all in good time

86 Weirdistan (“Divnostán”)

(Airey, Gillan, Glover, Morse, Paice)
Z alba Deep Purple

Není to země – je to stav mysli, nebo spíš – hodně stavů mysli. Všechny se snaží natáhnout ruku k ostatním, ale brání jim v tom konvence, tabu a strach z neznámého.

Potom jsou zase poháněny vpřed touhou po životě.

Weirdistan (“Divnostán”)

(Airey, Gillan, Glover, Morse, Paice)

Cestujeme časem a setkáváme se na písečném pruhu
Ty jsi ze severu a já žiju v říši divů
Můj drahý sousede, dělí nás století, světelná léta
Neneseš žádný plamen, ale ve tmě jsi viditelný

Daleko za hranicí všichni ti lidé mávají prapory
Posílají mi povzbuzení, ale já se nedokážu pohnout
Něco mi v tom brání

Člověk na měsíci se dívá na druhou stranu
A zatímco věnuje svou pozornost jinam, my přecházíme na další stránku
Žádné otázky viny, zdá se, jako bychom zrovna nešli stejným krokem
Ty děláš, co chceš, a já budu dělat, co si myslím

Představ si, že se probudíš, škrábeš se na hlavě a všechno se změnilo
Nic není tam, kde to bylo předtím, tvoje normalita se proměnila
Je to překrásné
Ach ano, je to překrásné
Svlékáme svou kůži a splýváme v jeden celek

Je to překrásné
Ach ano, je to překrásné
Je to překrásné, překrásné
Ach ano, je to překrásné
Překrásné.

Zpět na:
back to the Wordography index