Park Caramby s divokou zvěří

Carambasi je vědoma, že jistí lidé určitých citlivostí mohou být hluboce vyvedeni z míry pohledem na přírodu ve své ‚surovosti‘, v kterémžto případě řečeným lidem se doporučuje zavírat oči v příhodnou dobu dle vlastní volby. Caramba však, jak se sluší a patří, dává na vědomí, že řízení motorového vozidla se zavřenýma očima se nedoporučuje za žádných okolností a radí neprohlížet si tuto stránku během řízení.

Prosím povšimněte si, že žádná zvířata nebyla zraněna, nebo dokonce uražena, během fotografování těchto scén.


Onen scénář britského bidetového zmatení.