Archive Anecdotage

9 Rozhovor pro italskou MTV

Osmnáctiletá anglická dívka mi položila první otázku…
„Takže Iane, udělali jste ten velký hit ‚Smokey Water‘, řekni mi něco to tom.“

Uvědomil jsem si, že od této osoby už více otázek nemůže být, takže jsem hovořil půlhodiny, ignoroval jsem signály, zdvižené ruce, atd., nedovolil jsem žádné přerušení, sděloval jsem informace, které jsem chtěl, aby posluchači znali, a doplňoval jsem detaily o brzy vycházející desce a termínech italského turné.

„Takže“, řekla, „Iane Gillane, vedl jsi velmi zajímavý život, tečka.“
„Středník“, řekl jsem já.
Zmatené zamračení…odmlčení…“Ne,…zajímavý život.“


© Ian Gillan 1996

Zpět na:
back to the archive anecdotage