Archive Anecdotage

33 Kontrola emisí

Ralph Nadar tlačil v Kalifornii na kontrolu emisí před čtvrtstoletím. Což je taky správné. Ale…jak je možné, že kamiony pořád pokrkávají.

Copak zákony pro velké delikventy neplatí? Jaká mocná lobby zde působí?


© Ian Gillan 1997

Zpět na:
back to the archive anecdotage