Archive Anecdotage

31 Rozhovor s cizincem

Cizinec: Odkud jsi?

IG: Z Anglie.

Cizinec: Ta Anglie, to je Francie?

IG: No, jaksi, svého času….

Cizinec: Slavíte tam chlapi 4. červenec?

IG: No, ne úplně tak jako vy v Americe, ale jo, pozdvihneme číši a významně se na sebe usmíváme.


© Ian Gillan 1997

Zpět na:
back to the archive anecdotage