Archive Anecdotage

30 Napálený
In spite of derision          ("Navzdory výsměchu
  I made a decision            jsem se rozhodl
To attempt a precision incision     pokusit se o přesný řez
At some point in my mission       V určitém bodu mého úkolu
  She changed her position         ona změnila pozici
And now I'm in Pentonville Prison.    A já jsem teď v pentonvillské
                     věznici.)

 (An ode to buggery)            (Óda na anální sex)


© Ian Gillan 1997

Zpět na:
back to the archive anecdotage