Archive Anecdotage

29 Perla moudrosti

od starého dorsetského rybáře, když ...

Zaregistroval jsem laskavost lidí tohoto města, když věnovali koše jídla, pohostinnost a všeobecnou ochotu ruským námořníkům. Jejich dřevěná loď, ‚St. Nicholas‘, vyhledala útočiště v našem přístavu, když narazili na silný vítr nedaleko zátoky…

„Eh,“ řekl,“ těch, co přicházejí z moře se nemusíš bát. To spíš těch, co přicházejí přes kopce.“

nota bene – tohle je trochu nejasné. Je to narážka na proradnost a následnou nedůvěru, která se zrodila během anglické občanské války. Dávné vzpomínky v těchto končinách.


© Ian Gillan 1997

Zpět na:
back to the archive anecdotage