Archive Anecdotage

26 Vlněné ryby...

Kde mizí všechna ta krajina? Povím vám to. Ovce ji pojídají. Můžete je vidět, dělají to naprosto veřejně. Budou ji pojídat tak dlouho, dokud z ní nic nezbude; kromě kousků, na kterých stojí.

Potom spadnou do moře a postupně se adaptují na mořský život, zprvu trošku nemotorně, pravděpodobně…ehm…

...výňatek z Chandry

‚je nad rámec inteligence člověka
obdělávat moře tak, jak obdělává půdu‘


© Ian Gillan 1997

Zpět na:
back to the archive anecdotage