Archive Anecdotage

21 Zvláštní efekty – Hrom

3 hodiny poté, co jsem se opět setkal s Rogerem (Gloverem) v mém domě v Orlandu, on vystřelil ze svého křesla na toaletu ….nastal okamžitý výbuch spektakulárního, hromového, metacího zvracení.

„Zvládl jsi to?“ zvolal jsem já.

„Wuuurrrggghhhuhueyuk-k-ka!“ odpověděl on.

Dostal jsem hysterický záchvat. Do prdele, co to je s mými hosty?

„Takže máš radost, že mě vidíš?“ hodil jsem po něm řečnicky, ale řekl jsem to bez jakéhokoliv dechu v plících, jelikož nespoutaný smích mě připravil skoro o život. Není třeba dodávat (jako všichni ostatní) Rog se takhle nikdy nechová v domech jiných lidí.


© Ian Gillan 1997

Zpět na:
back to the archive anecdotage