Archive Anecdotage

17 Kategorizace TV programů

Ve Státech víte, co můžete očekávat, když zapnete televizor; vždy za předpokladu, že jste si pečlivě prostudovali televizní program. Mají T.V.- G, T.V.- P.G., S je pro sex, V pro násilí (violence). V této chvíli neexistuje ještě Z pro Zombie, ale plánují B.I. pro Nádech (Breath In) a B.O. pro Výdech (Breath Out). Tyto nové kódy budou blikat na obrazovce v pravidelných intervalech, spolu s občasnou dávkou P.C. (politicky korektního) rozhořčení; toto abychom nedostávali hlavy bolení.


© Ian Gillan 1996

Zpět na:
back to the archive anecdotage