Archive Anecdotage

15 Jsi Ian Gillan?

Hrál jsem v hospodě kulečník a ten chlapík ke mně přišel a povídá „Jsi Ian Gillan?“

„Jó, to jsem já,“ odpověděl jsem a snažil se soustředit na svůj úder.

„Ne,“ řekl a odkráčel zpět ke svým kámošům.

Toto vyvolalo velké pobavení mezi mými

přáteli. Po několika minutách přišel znovu.

„Jsi opravdu Ian Gillan?“

Ve snaze setřást ze sebe pokrčením ramen první hryzaní pochybnosti o sobě samém, jsem podal zdvořile kladnou odpověď, ale on ji nechtěl strávit a odplul, vrtíc hlavou. Netrvalo dlouho a stál zase vedle mne a když otevřel ústa, aby promluvil, řekl jsem, velice tiše, „Jdi do hajzlu“. „Páni!“ zašeptal, konečně spokojený, „Ty jsi opravdu Ian Gillan.“


© Ian Gillan 1996

Zpět na:
back to the archive anecdotage